Afspraken widget

Door gebruik te maken van de cliëntportal krijg je de mogelijkheid om jouw cliënten - en potentieel nieuwe clienten - online afspraken te laten aanvragen.

In een widget kunnen zij een datum en beschikbare tijd in de agenda selecteren en een aanvraag doen voor dat moment.

De beschikbaarheid wordt bepaald op basis van de reeds geplande afspraken en de instellingen.

Als praktijk behoud je altijd de mogelijkheid om een aanvraag te accepteren of de annuleren.


  • Deel deze pagina