Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van de software van Zorg Link (zorglink.nl) ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden zoals hieronder omschreven.

Wmedia behoudt het recht om de gebruiksvoorwaarden te updaten of te veranderen, zonder hierover voorafgaand te informeren. Alle nieuwe functies die de huidige software uitbreiden of verbeteren, inclusief het realiseren van nieuwe instrumenten en middelen, zullen onderdeel zijn van de algemene voorwaarden. Bij het voortzetten van het gebruik van onze diensten na een aanpassing geef je automatisch akkoord op de nieuwe voorwaarden.

Je kunt de meest recente versie van de algemene voorwaarden lezen op https://www.zorglink.nl/algemene-voorwaarden.

Het overtreden van een van de onderstaande voorwaarden zal resulteren in het beëindigen van je account. Terwijl Wmedia sommige inhoud op Zorg Link verbiedt, begrijp je en ga je akkoord dat Wmedia nooit verantwoordelijk gehouden kan worden voor inhoud geplaatst op Zorg Link. Je gaat akkoord met de voorwaarden dat gebruik van Zorg Link geheel op eigen risico is.

Voorwaarden

 1. Je moet 18 jaar of ouder zijn om gebruik te maken van Zorg Link.
 2. Accounts die zijn geregistreerd door ?bots? of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
 3. Je moet je eigen officiële naam, een geldig e-mailadres en eventueel andere informatie invullen om het aanmeldingsproces te voltooien.
 4. Jouw inloggegevens mogen alleen door jou worden gebruikt en niet worden gedeeld met meerdere personen. Je kunt meerdere gebruikers toevoegen mocht dit nodig zijn. Hiervoor hebben wij verschillende licenties samengesteld.
 5. Je bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van je account en wachtwoord. Wmedia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade door het niet nakomen van deze voorwaarde.
 6. Je bent verantwoordelijk voor alle door jou geplaatste inhoud en uitgevoerde activiteiten die plaatsvinden onder jouw account (zelfs wanneer inhoud wordt geplaatst door anderen die een gebruiker, klant of relatie zijn binnen jouw account).
 7. Indien je gebruik maakt van de demo heb je geen recht om eventuele geplaatste advertenties te blokkeren.
 8. Het is niet toegestaan om meer dan één gratis demo per persoon te gebruiken.
 9. Het demo-account is altijd een solo-account. Wanneer je overstapt naar een betaald account kun je de licentie kiezen wat het beste bij je past.
 10. Je mag Zorg Link niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Wij tolereren geen schending van copyright, bewust onjuist declareren of andere wetsovertredingen.

 

Voorwaarden voor betaling, vergoedingen, upgrading en downgrading.

 1. Wanneer je een licentie voor Zorg Link in gebruik neemt zal betaling per maandelijkse automatische incasso geschieden.
 2. Wanneer je na de 30 dagen termijn van de gratis demo, gebruik wilt gaan maken van een betaalde licentie van Zorg Link, kun je je licentie activeren door betalingsgegevens in te voeren.
 3. Wanneer je na de 30 dagen termijn van de gratis demo GEEN gebruik wenst te maken van een betaalde licentie van Zorg Link hoef je niets te doen. Na het verlopen wordt het account automatisch gesloten.
 4. Alle licenties hebben een maandelijkse opzegtermijn. Kosten worden halverwege de maand geïncasseerd. Door het verwijderen van de betalingsgegevens zal de licentie aan het eind van die maand verlopen.
 5. Zorg Link wordt altijd vooraf gefactureerd, op maandelijkse basis en kan niet worden gerestitueerd. Er wordt geen vergoeding of restitutie verleend voor gedeeltelijke maandelijkse service, upgrade/ downgrade of terugbetalingen van een ongebruikte licentiegelden. Om iedereen gelijk te behandelen worden er geen uitzonderingen gemaakt.
 6. Alle tarieven zijn exclusief belastingen, heffingen of rechten die door de belastingdienst zijn opgesteld.
 7. Voor elke up- of downgrade in je gekozen licentie, wordt op de volgende factuur het nieuwe bedrag automatisch berekend.
 8. Wanneer je je account wilt downgraden kan dit gevolgen hebben voor de inhoud, functies en mogelijkheden binnen je account. Zorg Link aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijk verlies.
 9. Bij het niet tijdig betalen van de factuur wordt het account tijdelijk geblokkeerd totdat alle facturen zijn voldaan.

Annulering en opzegging

 1. Je bent zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) annuleren van je account. Je kan je account op elk gewenst moment annuleren door een e-mail te sturen naar helpdesk@zorglink.nl. Wanneer je een bevestiging hebt gehad is de annulering definitief. Aan het eind van de maand zal je account worden verwijderd.
 2. Bij annulering zal de inhoud van het account aan het eind van de maand onmiddellijk worden verwijderd uit Zorg Link. Deze informatie kan niet worden hersteld zodra je account is geannuleerd en verwijderd.
 3. Wmedia heeft het recht om jouw account stop te zetten of te beëindigen en al het huidige of toekomstige gebruik van Zorg Link om welke reden dan ook, op elk gewenst moment te beëindigen.
 4. Een dergelijke beëindiging van Zorg Link zal leiden tot afstand van alle inhoud in je account, de deactivering of verwijdering van je account. Wmedia behoudt zich het recht voor om diensten te weigeren aan iedereen, om welke reden dan ook, op elk gewenst moment.

Wijzigingen aan de service en prijzen

 1. Wmedia behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan de diensten aan te brengen, functies toe te voegen, te veranderen, uit te breiden of te verwijderen, met of zonder kennisgeving.
 2. Wmedia behoudt zicht het recht om dienstverlening te beëindigen, mits dit ten minste 6 maanden vooraf kenbaar is gemaakt.
 3. Prijzen van alle diensten, inclusief maar niet beperkt tot de maandelijkse abonnementen, kunnen aangepast worden. 30 dagen voor de prijswijziging zal dit worden medegedeeld via onze website (www.zorglink.nl) of via Zorg Link zelf.
 4. Wmedia is niet aansprakelijk voor wijzigingen, prijsveranderingen, schorsingen of intrekkingen voor u of een derde partij bij het gebruik van Zorg Link.

Copyright en auteursrecht

 1. Alle inhoud geplaatst in Zorg Link moet voldoen aan de Nederlandse auteurswet.
 2. Wij claimen geen eigendomsrechten over het materiaal dat je gebruikt en toevoegt binnen Zorg Link. Jouw profiel en geüploade informatie blijven van jou. Wanneer je besluit een pagina met het publiek te delen ga je akkoord deze informatie door anderen te laten lezen of te delen.
 3. Wmedia heeft geen enkele inzage in de gegevens mits daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven door de klant of gerechtelijke instantie. Indien nodig heeft Wmedia het recht (maar niet de verplichting) inhoud te verwijderen wat beschikbaar is via Zorg Link.
 4. Het ontwerp, layout, workflow en look-and-feel is copyright ©2013 Wmedia. Alle rechten voorbehouden. Je mag geen enkel gedeelte van de HTML/CSS, Javascript of visuele elementen en concepten kopiëren, dupliceren of hergebruiken zonder schriftelijke toestemming van Wmedia.

Algemene voorwaarden

 1. Gebruik maken van Zorg Link is voor eigen risico. De diensten worden geleverd op een ?zoals het is? en ?zoals het beschikbaar is? basis.
 2. Technische ondersteuning wordt alleen verstrekt aan betalende klanten en is alleen beschikbaar via e-mail.
 3. Je begrijpt dat Wmedia gebruik maakt van derden zoals leveranciers en hostingpartners om de nodige hardware, software, netwerken, opslag- en gerelateerde technologie voor Zorg Link aan te bieden.
 4. Je mag Zorg Link niet wijzigen, aanpassen of hacken of een andere website zo aanpassen om zo ten onrechte de indruk te wekken dat het wordt geassocieerd met Zorg Link.
 5. Je stemt ermee in om geen enkel onderdeel van Zorg Link te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wmedia.
 6. We kunnen, maar hebben geen verplichting om inhoud en accounts te verwijderen met inhoud die onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd met de Nederlandse wet.
 7. Verbaal, fysiek, schriftelijke of ander misbruik (inclusief bedreigingen, verwensingen of vergelding) aan een klant, werknemer, relatie of medewerker van Wmedia zal resulteren in een onmiddellijke stopzetting van het account.
 8. Je begrijpt dat de technische verwerking en overdracht van Zorg Link, inclusief de inhoud, kan worden overgedragen via ongecodeerde verbindingen, andere netwerken en aangepast en gewijzigd worden om aansluiting te vinden aan de technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten.
 9. Je mag geen ongevraagde berichten uploaden, plaatsen of verzenden die als ongevraagde e-mail of ?spam? kunnen worden gezien. Lees hiervoor ook ons anti-spam-beleid.
 10. Je mag geen worms, virussen of codes van vernietigende aard verzenden.
 11. Als je brandbreedtegebruik meer dan 500 MB per maand is, of de gemiddelde bandbreedte (zoals uitsluitend bepaald door Wmedia) ten opzichte van andere Zorg Link klanten aanzienlijk hoger is, behouden wij ons het recht om jouw account onmiddellijk uit te schakelen of de verbinding te vertragen tot je de bandbreedte verminderd hebt.
 12. Wmedia garandeert niet dat (1) Zorg Link voldoet aan jouw specifieke eisen, (2) Zorg Link ononderbroken, snel, beveiligd en foutloos is (3) de gegevens die uit Zorg Link worden verkregen nauwkeurig en betrouwbaar zijn, (4) de kwaliteit van de software , door jou via Wmedia verkregen, aan je verwachtingen voldoen en (5) eventuele fouten in Zorg Link zullen worden gecorrigeerd.
 13. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat Wmedia niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, bijkomende of typische schade, inclusief maar niet beperkt tot, verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs indien Wmedia op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade) als gevolg van: (1) het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de dienst, (2) de kosten van aanschaf van vervangende goederen, diensten en/of arbeid voor goederen, gegevens, informatie, berichten, transacties ingevoerd of verzonden in of via Wmedia Zorg Link, (3) onbevoegde toegang tot of wijziging van uw transacties of gegevens, (4) verklaringen of gedrag van derden op de dienst, (5) of elke andere zaak met betrekking tot de dienst.
 14. Indien Wmedia de bepalingen uit de gebruiksvoorwaarden niet kan uitvoeren betekent niet dat Wmedia afstand doet van dit recht of deze bepaling.
 15. De gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen jou en Wmedia en bepalen het gebruik van Zorg Link.
 16. Vragen over de voorwaarden van Zorg Link kunnen worden verstuurd aan de helpdesk van Zorg Link: support@zorglink.nl.

Gebruikersvoorwaarden Zorg Link 27-09-2015