BSN vermelden op factuur

6 okt. 2017 00:00

Afgelopen week ontvingen wij diverse berichten van onze gebruikers dat zij vanuit de beroepsvereniging VBAG en RBCZ het advies hadden gekregen om het BSN van hun cliënt niet meer op de factuur te zetten. Zoals te lezen is bij de Rijksoverheid is deze vermelding voor zorgverleners nog steeds verplicht: https://www.rijksoverheid.nl/. Wij zochten het voor jullie uit om meer duidelijkheid te geven.

Zorgverzekeraars controleren bij het vergoeden van een declaratie of de factuur daadwerkelijk van de cliënt is, en daarbij is een BSN in Nederland het beste middel. Elke burger heeft namelijk een eigen en uniek nummer waarmee zij geïdentificeerd kunnen worden: het BurgerServiceNummer. Vandaar dat clienten hier wellicht in het verleden eens om gevraagd hebben. In het kader van alle privacy-wetten ligt dit soort informatie steeds gevoeliger.

Navraag bij de RBCZ geeft ons gelukkig meer duidelijkheid. Ze geven namelijk het volgende aan:

"Het bestuur van RBCZ geeft altijd door aan therapeuten om het BSN nummer (van henzelf) niet te vermelden, in verband met de wet op de privacy en de fraudegevoeligheid. Vandaar dat u wellicht deze verzoeken heeft ontvangen om het BSN uit te schakelen."

Wanneer we dan kijken naar de eisen van de belastingdienst omtrent facturatie zien we dat zij eisen dat het BTW-nummer van de ondernemer wordt vermeld. Bij eenmanszaken is deze altijd afgeleid van het BSN.

Wat betreft het vermelden van de BSN van cliënten hebben we ons laten informeren door de 3 grootste concerns van zorgverzekeraars (Achmea, VGZ en CZ). Samen hebben ze een marktaandeel van ruim 75%. Al deze verzekeraars hebben aangegeven BSN niet meer te gebruiken. Daarvoor in de plaats vragen ze op het verzekerdennummer / relatienummer / klantnummer / polisnummer.

Conclusie

Het vermelden van BSN van cliënten is in de meeste gevallen niet meer vereist voor declaraties. En het bericht van de RBCZ doelt op het vermelden van eigen BSN. Volgens de belastingdienst is het vereist om het BTW-nummer van je onderneming te vermelden. Als ZZP'er en eenmanszaak is dit het BSN onderdeel van het BTW-nummer, waardoor deze toch achterhaald kan worden.

Ons advies is dan ook om het BSN van de cliënt niet actief te vermelden, en het BTW-nummer wel op de factuur te laten staan. Kies er juist voor om het referentienummer van de zorgverzekering op de factuur te zetten.

De toekomst

Volgend jaar gaan er wel weer veranderingen plaatsvinden omtrent de wet op de privacy. Vanaf 25 mei 2018 zal de Europese 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' in werking treden waardoor het een en ander zal gaan veranderen als het gaat om registratie van persoonsgegeven. Wij werken er hard aan om het systeem hierop voor te bereiden zodat je aan deze wet kunt blijven voldoen wanneer je Zorglink gebruik. Begin 2018 zullen wij jullie natuurlijk informeren over de te verwachten veranderingen.

privacy.jpg